Esimerkkiohjelma

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			// esitellään muuttuja ja annetaan alkuarvo
			string message = "Hello World!";
			// kirjoitetaan muuttujan arvo ruudulle
			Console.WriteLine(message);
		}
	}
}

Ohjelma toiminnassa

Koodin analysointi

using System; kertoo, että tässä ohjelmassa käytetään nimiavaruutta System namespace ConsoleApplication1 määrittelee  nimiavaruuden ConsoleApplication1 { aloittaa koodilohkon edellä esitellylle nimiavaruudelle class Program määrittelee luokan Program { aloittaa koodilohkon edellä esitellylle luokalle static void Main(string[] args) määrittelee metodin Main. Ohjelman aloituspiste on aina staattinen Main-niminen metodi. { aloittaa koodilohkon edellä esitellylle metodille // kommentti string message = "Hello World!"; esittelee muuttujan nimeltään message, joka on tyyppiä string ja asettaa arvoksi Hello World! // kommentti Console.WriteLine(message); kutsuu Console -luokan metodia WriteLine (tulostaa komentoriville tekstiä) antaen sille parametrina muuttujan message } lopettaa koodilohkon metodille } lopettaa koodilohkon luokalle } lopettaa koodilohkon nimiavaruudelle

Ohjelman voi analysoida myös toisella tapaa; ohjelmat koostuvat mm. Tunnisteet ja avainsanat, Tunnisteet ja avainsanat, lohkoista, , Lauseet ja lausekkeet, Lauseet ja lausekkeet, Kommentit, Muuttujat ja Muuttujat. määrittelee metodin