Lauseen ja lausekkeen ero on se, että lauseke saa jonkin arvon, kun taas lause ei. Lausekkeita ovat sijoitus- , aritmeettiset sekä vertailulausekkeet.

// sijoitus
int x = 1;
// aritmeettinen
int y = x + 2;
// vertailu x < y
if(x < y)
{
	// ...
}

Lauseita ovat mm. ohjausrakenteet, esim. toistolause for

for(int i = 0; i < 5; i++)
{
	// ...
}

Monesti lauseissa käytetään lausekkeita parametreina.