Kommenttien tehtävä on tarjota lisää tietoa koodin toiminnasta, erityisesti miksi jokin toimenpide tehdään. Kuukausien päästä voi olla vaikea muistaa aikaisempia ajatuksia. Kommentteja voi laittaa koodin sekaan kahdella tavalla. Yksirivinen kommentti alkaa // -merkinnästä ja jatkuu rivin loppuun

// Kommentti voi viedä koko rivin
int luku; // tai se voi olla lauseen perässä

Kommentin voi myös laittaa useammalle riville. Tällöin kommentti alkaa / ja loppuu /

/* 
	Useammalle
	riville jaettu
	kommentti
*/