PropertyInfo sisältää ominaisuuden tiedot. Ominaisuuden tiedot saa haettua nimellä Type -luokasta GetProperty-metodilla ja kaikkien ominaisuuksien tiedot GetProperties-metodilla.

PropertyInfo-luokan ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
CanRead Boolean-tyyppi Voiko lukea
CanWrite Boolean-tyyppi Voiko kirjoittaa
DeclaringType Type Tyyppi, jonka ominaisuus on kyseessä
Name Merkit ja merkkijonot Nimi
PropertyType Type Ominaisuuden tyyppi
ja metodeita
Nimi Paluutyyppi Tehtävä
 GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
 GetValue object Palauttaa ominaisuuden arvon
 SetValue   Asettaa ominaisuuden arvon