Boolean-tyyppi
Boolean eli bool voi saada vain arvon true tai false (eli tosi tai epätosi). C#:ssa bool ei ole muutettavissa numeroksi tai päinvastoin. Vaikka bool periaatteessa vaatii vain yhden bitin muistia arvon tallentamiseen, käyttää ajoympäristö siihen koko tavun (8 bittiä). Jos on tarvetta käsitellä suurta bool-taulukkoa, kannattaa käyttää BitArray-luokkaa, joka on suunniteltu tähän tarkoitukseen.