Merkit ja merkkijonot

Char esittää yhtä Unicode-merkkiä ja sen arvo annetaan yksinkertaisissa lainausmerkeissä
char a = 'a';

String on merkkijono (eli Unicode-merkkejä peräkkäin) ja sen arvo annetaan lainausmerkeissä. @-merkillä voi antaa useammalle riville jatkuvan arvon.

string teksti = "Tässä stringille arvo";
string teksti2 = @"Tässä stringille
arvo kahdella rivillä";

Charille ja stringille voi antaa erikoismerkkejä laittamalla halutun erikoismerkin eteen \ -merkin.

// Sarkain (eli tab) saadaan erikoismerkillä \t
// Tuotteen nimi	Hinta
string s1 = "Tuotteen nimi\tHinta";

// koska \ -merkillä on erikoistehtävä, täytyy \ laittaa kaksi kertaa, jos haluaa sen sellaisenaan tekstiin
string polku = "C:\\hakemisto\\tiedosto.txt";
// \ -merkin voi jättää huomiotta laittamalla @-merkin
string polku2 = @"C:\hakemisto\tiedosto2.txt";

Erikoismerkkejä (copy-pastetin :))

Erikoismerkintä Tarkoitus
\' Single quote
\" Double quote
\\ Backslash
\0 Null
\a Alert
\b Backspace
\f Form feed
\n New line
\r Carriage return
\t Horizontal tab
\v Vertical tab
\u -merkinnällä voi lisätä merkin sen heksakoodilla
char copyright = '\u00A9';
char omega = '\u03A9';

Katso myös Teksti