Type sisältää tiedot tyypistä (luokka, liittymä, enum)

Muuttujista tyypin saa selville GetType -metodilla

IEnumerable<int> numerot = new List<int>();
Type tyyppi = numerot.GetType();

ja tyypin nimestä typeof -operaattorilla

Type tyyppi = typeof(List<int>);

Type-tyypin joitain ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
Assembly Assembly Assembly, jossa tyyppi on määritelty
BaseType Type Tyyppi, josta periytyy
FullName Merkit ja merkkijonot Koko nimi
IsAbstract Boolean-tyyppi Onko abstrakti
IsArray Boolean-tyyppi Onko taulukko
IsClass Boolean-tyyppi Onko luokka
IsEnum Boolean-tyyppi Onko enum
IsGeneric Boolean-tyyppi Onko geneerinen
IsInterface Boolean-tyyppi Onko liittymä
Name Merkit ja merkkijonot Nimi
Namespace Merkit ja merkkijonot Nimiavaruus
sekä metodeita
Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetConstructor ConstructorInfo Palauttaa tiedot muodostimesta, joka sopii annettuihin ehtoihin
GetConstructor ConstructorInfo[] Palauttaa kaikkien muodostimien tiedot
GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
GetEnumNames Merkit ja merkkijonot[] Palauttaa enum-tyypin arvojen nimet
GetEvent EventInfo Palauttaa tapahtuman tiedot nimen perusteella
GetEvent EventInfo[] Palauttaa kaikkien tapahtumien tiedot
GetField FieldInfo Palauttaa kentän tiedot nimen perusteella
GetFields FieldInfo[] Palauttaa kaikkien kenttien tiedot
GetMethod MethodInfo Palauttaa metodin tiedot nimen perusteella
GetMethods MethodInfo[] Palauttaa kaikkien metodien tiedot
GetProperty PropertyInfo Palauttaa ominaisuuden tiedot nimen perusteella
GetProperties PropertyInfo[] Palauttaa kaikken ominaisuuksien tiedot
IsAssignableFrom Boolean-tyyppi Voiko sijoittaa tyyppiin (esim. toteuttaako tietyn liittymän tai periytyykö tietystä luokasta)

Instanssin luominen

Tyypistä voi luoda instansseja Activator -luokan CreateInstance -metodilla.
// haetaan tyyppi
Type tyyppi = typeof(Tuote);
// muodostimelle annettavat parametrit
object[] parametrit = new object[] { "Tuote 1", 99.90m };
// luodaan instanssi
Tuote t = (Tuote)Activator.CreateInstance(tyyppi, parametrit);