MethodInfo sisältää metodin tiedot. Metodin tiedot saa haettua nimellä Type-luokasta GetMethod-metodilla ja kaikkien metodien tiedot GetMethods-metodilla.

MethodInfo-luokan ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
DeclaringType Type Tyyppi, jonka metodi on kyseessä 
IsAbstract Boolean-tyyppi Onko abstrakti
IsPrivate Boolean-tyyppi Onko yksityinen
IsPublic Boolean-tyyppi Onko julkinen
IsStatic Boolean-tyyppi Onko staattinen
IsVirtual Boolean-tyyppi Onko virtuaalinen
Name Merkit ja merkkijonot Nimi
ReturnType Type Paluutyyppi
sekä metodeita
Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetCustomAttributes object[] Palauttaa attribuutit
GetParameters ParameterInfo[] Palauttaa parametrien tiedot
Invoke object Kutsuu metodia