Reflection tarkoittaa tietojen kaivamista assemblystä sekä tyypeistä ja niiden jäsenistä. On mahdollista esim. luoda instansseja luokista tai kutsua metodia pelkän nimen perusteella.

Tietojen käsittelyyn tarkoitettuja luokkia

Luokka Tehtävä
Assembly Assemblyn (=yksi tai useampi moduuli) tiedot
Module Moduulin (=yksi tiedosto, kuten .exe tai .dll) tiedot
Type Tyypin (luokka, liittymä, enum ...) tiedot
ConstructorInfo Muodostimen tiedot
MethodInfo Metodin tiedot
PropertyInfo Ominaisuuden tiedot
FieldInfo Kentän tiedot
EventInfo Tapahtuman tiedot
ParameterInfo Parametrin tiedot