Assembly voi muodostua useammasta tiedostosta, mutta yleensä se on yksi .exe tai .dll. Esimerkiksi Visual Studion projektityyppi Class Library tuottaa oletuksena yhden assemblyn/.dll:n. Suoritettavana olevan assemblyn saa selville GetExecutingAssembly -metodilla
Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();
Assembly-tiedoston voi ottaa käsittelyyn LoadFrom tai LoadFile -metodilla
// plugin.dll samassa hakemistossa kuin suoritettava assemby
string dllPolku = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location) + "\\plugin.dll";
// ladataan assembly
Assembly assembly = Assembly.LoadFrom(dllPolku);
Käytä LoadFile-metodia, jos on tarvetta tutkiskella saman assemblyn eri versioita. Assembly-tyypin ominaisuuksia
Nimi Tyyppi Sisältö
FullName Merkit ja merkkijonot Koko nimi
Location Merkit ja merkkijonot Sijainti
sekä metodeita
Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetModule Module Palauttaa moduulin tiedot nimen perusteella
GetModules Module[] Palauttaa kaikkien moduulien tiedot
GetType Type Palauttaa tyypin tiedot nimen perusteella
GetTypes Type[] Palauttaa kaikkien tyyppien tiedot