Assembly voi muodostua useammasta tiedostosta, mutta yleensä se on yksi .exe tai .dll. Esimerkiksi Visual Studion projektityyppi Class Library tuottaa oletuksena yhden assemblyn/.dll:n.

Suoritettavana olevan assemblyn saa selville GetExecutingAssembly -metodilla

Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();

Assembly-tiedoston voi ottaa käsittelyyn LoadFrom tai LoadFile -metodilla

// plugin.dll samassa hakemistossa kuin suoritettava assemby
string dllPolku = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location) + "\\plugin.dll";
// ladataan assembly
Assembly assembly = Assembly.LoadFrom(dllPolku);

Käytä LoadFile-metodia, jos on tarvetta tutkiskella saman assemblyn eri versioita.

Assembly-tyypin ominaisuuksia

Nimi Tyyppi Sisältö
FullName Merkit ja merkkijonot Koko nimi
Location Merkit ja merkkijonot Sijainti
sekä metodeita
Nimi Paluutyyppi Tehtävä
GetModule Module Palauttaa moduulin tiedot nimen perusteella
GetModules Module[] Palauttaa kaikkien moduulien tiedot
GetType Type Palauttaa tyypin tiedot nimen perusteella
GetTypes Type[] Palauttaa kaikkien tyyppien tiedot