> msbuild

Jos on tarvetta kääntää C#-projekti lähdekoodeista dll- tai exe-tiedostoksi "lennosta", se onnistuu helposti Microsoft.Build -nimiavaruuden työkaluilla, jos käsillä on Visual Studion luoma .csproj-tiedosto. // polku .csproj-tiedostoon string projFile = @"D:\Projektit\Testi\Testi.csproj"; Project