> angular

Fronttiteknologioiden osalta oma polkuni on ollut: pelkkä JavaScript > jQuery > Knockout > React > Vue.js > Angular (5).Olen nyt siis tehnyt kolmella tämän hetken suosituimmalla (React, Angular, Vue.js) vaihtoehdolla tarpeeksi suurta ja kompleksista, että voin sanoa jotain näiden eduista ja haitoista ns. oikeassa käytössä.