Jos meillä on luokka, jossa on delegaatti

public class OmaLuokka
{
	public delegate void TulostusDelegaatti(string viesti);
	public TulostusDelegaatti Tulosta;
}

voi delegaatin kuuntelijaksi laittaa anonyymin metodin

OmaLuokka oma = new OmaLuokka();
// anonyymi metodi
oma.Tulosta += delegate(string viesti)
{
	Console.WriteLine(viesti);
};

oma.Tulosta("Hello World!");
Anonyymien metodien tilalla voi käyttää lyhyempää merkintätapaa: Lambda-lausekkeet.