Lambda-lauseke on lyhennetty tapa esittää anonyymi metodi. Lambda-lausekkeen voi jakaa kolmeen osaan: vasemmalla ovat parametrit, keskellä lambda-operaattori (=>) ja oikealla parametreille suoritettava lauseke. Parametreja voi olla kuinka monta tahansa tai niitä ei välttämättä ole yhtään.

Jos parametreja on useita, ne tulee laittaa sulkuihin

(a, b) => a + b

Parametrien puuttuessa laitetaan tyhjät sulut

() => Console.WriteLine("Hello World!");

Yhden parametrien tapauksessa sulut voi jättää pois

x => x + 1

Lambda-lausekkeita voi käyttää mm. LINQ-kyselyissä

List<int> numerot = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
// poimitaan vain parilliset numerot
List<int> parilliset = numerot.Where(n => n % 2 == 0).ToList();

ja delegaateissa (ml. Func ja Action)

public class OmaLuokka
{
	public delegate void Tulosta(string viesti);
	public Tulosta TulostusDelegaatti;
}
OmaLuokka oma = new OmaLuokka();
oma.TulostusDelegaatti += v => Console.WriteLine(v);