Vue-router

Vue-router on vue.js -kirjasto sivujen reititykseen.

Käyttöönotto

Konffataan router

import Vue from 'vue'
import Router from 'vue-router'
import Home from './home.vue'

Vue.use(Router)

export default new Router({
  routes: [
    {
      path: '/',
      name: 'home',
      component: Home
    }
  ]
})

ja lisätään se Vue -instanssiin

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'

Vue.config.productionTip = false

new Vue({
  router,
  render: h => h(App)
}).$mount('#app')

Reitit

Reitillä määritellään vähintään polku ja komponentti

// ...
import Home from './home.vue'
import ProductList from './products.vue'

export default new Router({
  routes: [
    {
      path: '/',
      component: Home
    },
    {
      path: '/products',
      component: ProductList
    }
  ]
})

Polkuun voi määritellä myös parametreja laittamalla polun osan eteen :

{
  path: '/products/:id',
  component: ProductDetails
}

Reitille voi lisäksi määritellä nimen

{
  path: '/products/:id',
  name: 'ProductDetails',
  component: ProductDetails
}

Templatessa voi käyttää router-link -elementtiä

<router-link to="/products">Products</router-link>

<router-link :to="'/products/' + product.id">{{ product.name }}</router-link>

<router-link :to="{ name: 'ProductDetails', params: { id: product.id }}">{{ product.name }}</router-link>

Skriptissä on käytettävissä $router -objekti. push lisää uuden reitin entisten perään, jolloin selaimen edellinen-painike tuo takaisin nykyiselle sivulle. replace korvaa nykyisen reitin. go navigoi tietyn määrän sivuja eteen tai taakse

this.$router.push('/products');
this.$router.push({name: 'ProductDetails', params: { id: product.id }});
this.$router.go(-1); // edellinen sivu
this.$router.go(2); // 2 sivua eteenpäin

Parametrien lukeminen

Komponentissa on käytettävissä $route -objekti, jossa on nykyisen reitin tiedot

export default {
  methods: {
    load(){
      var id = this.$route.params.id;
      api.getProduct(id).then(data => {
        
      });
    }
  },
  created(){
    this.load();
  }
}

Parametrien muutosta voi tarkkailla normaalisti watch -metodilla

export default {
  watch: {
    '$route'(newRoute, oldRoute){
      this.load();
    }
  }
}

Alireitit

Alireitit laitetaan children -taulukkoon

{
  path: '/',
  component: Layout,
  children: [
    {
      path: '',
      component: Home
    },
    {
      path: 'products',
      component: ProductList
    }
  ]
}

Templatessa router-view -elementti korvataan reitin mukaisella komponentilla

<div id="app">
  <section>
    <main-menu />
  </section>
  <section>
    <router-view></router-view>
  </section>
</div>

Useampi komponentti/reitti

On mahdollista käyttää useampaa router-view -elementtiä. Tällöin ne täytyy nimetä (yksi voi olla nimetön => default)

<div id="app">
  <section>
    <router-view name="menu"></router-view>
  </section>
  <section>
    <router-view></router-view>
  </section>
</div>

Tällöin reittiin lisätään tieto mikä komponentti menee mihinkäkin näkymään

{
  path: 'products/:id',
  components: {
    menu: ProductMenu,
    default: ProductDetails
  }
}

Lisää parametrien välitystä

Reitteihin voi lisätä metatietoja, jotka eivät näy selaimen osoitepalkissa

{
  path: 'bugs',
  component: Issues,
  meta: { type: 'Bug' }
},
{
  path: 'feature-requests',
  component: Issues,
  meta: { type: 'FeatureRequest' }
}

Ja niihin pääsee kiinni $route.meta -kentästä

export default {
  created(){
    if(this.$route.meta.type === 'Bug'){
      api.getBugs().then(data => {
        // ...
      });
    }
    else if(this.$route.meta.type === 'FeatureRequest'){
      api.getFeatureRequests().then(data => {
        // ...
      });
    }
  }
}

query on vielä yksi tapa välittää parametreja komponentille

<router-link :to="{ name: 'ProductDetails', params: {id: product.id}, query: { tab: 'stock'}}"></router-link>
showProductStock(product){
  this.$router.push({ name: 'ProductDetails', params: {id: product.id}, query: { tab: 'stock'}});
}

Ja arvon saa luettua $route.query -kentästä

created(){
  this.tab = this.$route.query.tab;
}