Ydinosaaminen

Web-/Backend-kehitys

Lähes 15 vuoden kokemus .NET -webteknologioissa (ASP.NET Core/WebForms/MVC/Web Api).
Perustietämys monesta muusta, kuten PHP, Django, Ruby on Rails, Spring, Node.js

Frontend-kehitys

Kokemusta moderneista ja vanhemmista teknologioista lähes 15 vuoden ajalta, kuten React Angular Vue.js Knockout jQuery JavaScript TypeScript

Integraatiot ja migraatiot

Toteuttanut useita integraatioita Windows-palveluina sekä pilvipalveluiden päälle Azure Functions AWS Lambda
Monenlaisia tietolähteitä, kuten web-rajapintoja (Jira, Netvisor, MS Graph, OData)
ja tietokantoja (SQL Server PostgreSQL Oracle CosmosDB)

.NET

Yleistä .NET kokemusta aiemmin mainittujen lisäksi mm. WPF WCF WinForms WF

Mobiilikehitys (hybridi)

Vapaa-ajalla toteuttanut Androidille julkaistun treeni- ja ruokapäiväkirjan fitlog.fi Quasar Framework Vue.js Cordova

Sertifikaatit

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
Microsoft Certified: Azure Developer Associate
Microsoft 365 Certified: Developer Associate

Työkokemus

01/2022 - Freelancer

Teen .NET/FullStack/Azure-projekteja. Myös alihankintana. Katso lisää codelight.fi

03/2021 - 01/2022 Sulava

Senior Consultant
Web-kehitystä, Teams-botteja sekä sekalaisia Azure-tunkkauksia. .NET Core TypeScript NestJS Bot Framework Azure AD Docker MS Graph Azure Storage Azure SQL ARM template Azure Functions Azure API Management

12/2019 - 03/2021 Kamux

Senior Software Developer
Fullstack-kehitystä toiminnanohjausjärjestelmän parissa. .NET Core Angular EF Core

11/2018 - 12/2019 Soikea / Etteplan MORE, Jyväskylä

Senior Software Designer
Kehitin integraatiot ja datamigraatiot kahden toiminnanohjausjärjestelmän välillä. .NET Core AWS Lambda PostgreSQL Dapper WinForms
Backend-kehitystä sekä taustapalveluita (mm. analytiikan laskentaa) osana scrum-tiimiä. .NET Core CosmosDB Azure Blob Storage

03/2018 - 11/2018 Tieto Healthcare & Welfare, Jyväskylä

Senior Software Developer
Fullstack-kehittäjänä terveydenhuollon portaalissa ja siihen liittyvissä työkaluissa osana scrum-tiimiä. ASP.NET Core JavaScript TypeScript Angular Vue.js SQL Server Entity Framework

08/2016 - 03/2018 Soikea, Jyväskylä

Senior System Designer
Lukuisia integraatioprojekteja pääasiassa yksin.
Fullstack-kehittäjänä yksin ja parina muutamassa portaalissa.
Backend-vastuullisena muutamassa projektissa.
C# ASP.NET Core/MVC/Web Api Azure Functions JavaScript React + Redux Vue.js Knockout SQL Server Oracle CosmosDB Entity Framework Dapper

04/2013 - 06/2016 Tieto Healthcare & Welfare, Jyväskylä

Software Developer
Fullstack-kehittäjänä kuntien asukkaille suunnatussa portaalissa sekä siihen liittyvissä työntekijöiden työkaluissa osana scrum-tiimiä ASP.NET MVC JavaScript jQuery Knockout SQL Server Oracle

01/2012 - 04/2013 Energiakolmio, Jyväskylä

Ohjelmistosuunnittelija
Energiankulutuksen ja kustannusten seurantaan tarkoitetun portaalin kehittäminen ASP.NET SQL Server
Laskutussovelluksen kehittäminen WPF WF SQL Server Entity Framework
Joitain pienempiä sovelluksia WinForms SSIS

08/2008 - 01/2011 Sanoma Data, Helsinki

Systeemisuunnittelija
Toimin yksin mbnet.fi -verkkosivuston sekä siihen liittyvien sisällönhallintatyökalujen ylläpito- ja kehitystehtävissä.
ASP.NET SQL Server JavaScript jQuery

Koulutus

2019 - 2021 Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Master of Engineering, Full Stack Software Development
Päättötyö aiheesta Increasing Full Stack Development Productivity via Technology Selection

2015 - 2016 Jyväskylän yliopisto

Syventäviä ohjelmistotekniikan kursseja
TIES441 Software Architectures
TIES456 Introduction to SOA and Cloud Computing
TIES532 Service Oriented Architectures and Cloud Computing for Developers
TIES542 Principles of Programming Languages
ITKST53 Software Security

2004 - 2008 Savonia-amk

Insinööri, ohjelmistotekniikka