Windows Forms-sovellukset koostuvat lomakkeista (form), jotka ovat luokan Form (System.Windows.Forms.Form) tai siitä periytyvien luokkien instansseja (olioita/ilmentymiä). Visual Studion luomat lomakkeet koostuvat kolmesta tiedostosta. Esim. Form1.cs (koodi), Form1.Designer.cs (komponenttien alustuskoodi) sekä Form1.resx (resurssit). Saat lomakkeen koodin näkyviin klikkaamalla hiiren kakkosnapilla joko lomaketta tai Form1.cs-tiedostoa Solution Explorerissa ja valitsemalla View Code sekä myöskin näppäimellä F7.

Kaikilla sovelluksilla on tietty aloituspiste (staattinen Main-metodi). Niin myös lomakesovelluksilla. Visual Studio luo valmiiksi tiedoston Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}

jossa rivi

csharpApplication.Run(new Form1());

luo lomakkeen (Form1) ja näyttää sen.

Lomakkeen luominen ja näyttäminen koodissa

Lomakkeen luominen ja näyttäminen käy helposti
// Luodaan uusi instanssi lomakkeesta
Form f = new Form();
// näytetään se
f.Show();