Listoja ovat ComboBox, ListBox sekä CheckedListBox. ComboBox on pudostusvalinta, josta voi valita yhden alkion. ListBoxista voi valita useita alkioita. CheckedListBox on kuten ListBox, mutta siinä alkioita voi myös raksia.

ComboBox ListBox CheckedListBox

Kokoelmaan sitominen

Listoihin voi näppärästi sitoa kokoelmia, jolloin ei tarvitse lisätä alkioita manuaalisesti yksitellen. Tämä tapahtuu asettamalla listan DataSource-ominaisuuden arvoksi jokin kokoelma. Lisäksi voi asettaa ominaisuuden DisplayMember (mikä tieto on alkion teksti) sekä ValueMember (mikä tieto on alkion arvo).

Esim. laitetaan henkilöitä listaan käyttäen nimeä tekstinä ja id:tä arvona

List<Henkilo> henkilot = new List<Henkilo>();
henkilot.Add(new Henkilo(1, "Matti Meikäläinen"));
henkilot.Add(new Henkilo(2, "Maija Meikäläinen"));
henkilot.Add(new Henkilo(3, "Teppo Teikäläinen"));

listbox1.DataSource = henkilot;
listbox1.DisplayMember = "Nimi";
listbox1.ValueMember = "Id";

Henkilo-luokan ollessa seuraavanlainen

public class Henkilo
{
	public int Id { get; set; }
	public string Nimi { get; set; }

	public Henkilo(int id, string nimi)
	{
		Id = id;
		Nimi = nimi;
	}
}