Suojausmääreet (saantimääreet, näkyvyysmääreet) määräävät kuinka julkisia esim. luokat tai niiden jäsenet ovat. C#:ssa suojausmääreitä on neljä (+ protected internal -yhdistelmä) ja niitä voi määritellä vain yhden/luokka tai jäsen. Suojausmääreet ovat

public Näkyy kaikille. Kaikista sallivin.
protected internal Näkyy luokan sisällä ja perineissä luokissa sekä ko. assemblyn (exe, dll) sisällä
internal Näkyy assemblyn (exe, dll) sisällä
protected Näkyy luokan sisällä sekä perineissä luokissa
private Näkyy vain luokan sisällä. Kaikista suojatuin.