Edes tietokone ei voi jakaa nollalla. Siksipä seuraava koodi aiheuttaa virheen

int luku1 = 1, luku2 = 0;
int osamaara = luku1 / luku2;

Console.WriteLine(osamaara);

Ja tuloksena olisi jotain seuraavaa

Windows 7 näyttää seuraavanlaisen virheilmoituksen, josta olen korostanut virheen lähteen

Poikkeusten käsittely

Poikkeukset voidaan ottaa kiinni try catch -lauseella. Mahdollisesti virheen aiheuttava koodi laitetaan try-lohkoon ja virheen sattuessa tehtävät toimenpiteet catch-lohkoon. Lisätään edelliseen koodiin yksinkertainen virheenkäsittely
int luku1 = 1, luku2 = 0, osamaara = 0;
try
{
	osamaara = luku1 / luku2;
	Console.WriteLine(osamaara);
}
catch (Exception ex)
{
	Console.WriteLine("Jakolaskua ei voitu suorittaa tuntemattoman virheen takia: " + ex.Message);
}

Catch-lohkoja voi laittaa useampia, jolloin jokainen niistä voi poimia tietyn tyyppisen virheen. Lisäksi viimeiseksi voi laittaa finally-lohkon, jonne laitetaan toimenpiteet, jotka pitäisi tehdä riippumatta siitä onnistuiko try-lohkon suoritus vai eikö.

int luku1 = 1, luku2 = 0, osamaara = 0;
try
{
	osamaara = luku1 / luku2;
	Console.WriteLine(osamaara);
}
// nollallajako-poikkeus
catch (DivideByZeroException)
{
	Console.WriteLine("Jakolaskua ei voitu suorittaa, koska jakaja oli nolla");
}
// kaikki muut poikkeukset
catch (Exception ex)
{
	Console.WriteLine("Jakolaskua ei voitu suorittaa tuntemattoman virheen takia: " + ex.Message);
}
// suoritetaan lopuksi
finally
{
	Console.WriteLine("Jakolasku on yritetty suorittaa");
}