While

Rakenne on
while(ehtolauseke)
{
	// toistetaan niin pitkään kun ehtolauseke on tosi
}
int i = 0;
int summa = 0;
while (i < 5)
{
    Console.Write("Anna {0}. luku: ", i + 1);
    summa += int.Parse(Console.ReadLine());

    i++;
}
Console.WriteLine("Antamiesi lukujen summa on {0}", summa);