Foreach

Foreach-luupilla käydään läpi jonkun taulukon tai kokoelman (mikä tahansa, joka toteuttaa IEnumerable tai IEnumerable -liittymän) alkiot. Rakenne on
foreach([tyyppi] [nimi] in [kokoelma])
{
	// kierros jokaista alkiota kohden
	// [nimi] on nyt vuorossa oleva alkio
}

Seuraavassa käytännön esimerkki (toim. huom. jos Taulukot eivät ole vielä tuttuja, voisi ne tarkistaa)

int[] luvut = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

foreach (int luku in luvut)
{
    Console.WriteLine(luku);
}

Foreach -luupissa ei saa poistaa alkioita kokoelmasta eikä myöskään lisätä niitä.