for

For-luuppia käytetään yleensä silloin, kun tarvitaan toistaa samaa toimenpidettä tietty määrä kierroksia. For-luupin rakenne on
for(alkulauseke; ehtolauseke; kierroslauseke)
{
	// toistetaan niin pitkään, kun ehtolauseke on tosi
}

Alkulausekkeessa yleensä alustetaan käytettävät muuttujat (esim. kierroslaskuri), ehtolauseke määrittelee kuinka pitkään luupissa ollaan (esim. kierrosten määrä on alle kymmenen) ja kierroslauseke suoritetaan jokaisen kierroksen päätteeksi (esim. kasvatetaan kierrosmäärää yhdellä).

Tyypillinen for-luuppi, jossa pyydetään 10 lukua ja lasketaan niiden summa

// lukujen/kierrosten määrä
int kierroksia = 10;
int summa = 0;
// i  menee 1 -> 10
for (int i = 1; i <= kierroksia; i++)
{
	Console.Write("Anna {0}. luku: ",i);
	summa += int.Parse(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Antamiesi lukujen summa on " + summa);

Mikä tahansa noista kolmesta lausekkeesta voi olla tyhjä.

for(;;}
{
	// pyörii kunnes keskeytetään
}

Luupin suorituksen voi keskeyttää lauseella break;, seuraavalle kierrokselle voi hypätä ennen luupin loppua lauseella continue;. Lausekkeita voi myös olla useita.

for (int i = 0, j = 1; i < 10 && j < 100; i++, j *= 2)
{
	if(i % 2 == 0)
	{
		// jos i on parillinen, jatketaan seuraavalle kierrokselle välittömästi
		continue;
	}
	if(j == 32)
	{
		// jos j on 32 lopetetaan välittömästi
		break;
	}
	Console.WriteLine("i={0}, j={1}", i, j);
}