Do while

Do while-luupin rakenne on
do
{
	// tätä toistetaan niin pitkään, kun ehto on tosi
}
while(ehto);

While-luupista poiketen do...while-luupin ehto tarkistetaan vasta kierroksen jälkeen. Tämän vuoksi sitä suoritetaan aina vähintään yksi kierros.

Esimerkkikoodimme pyytää näpyttelemään tekstiä ja korvaa ne näytöllä tähdillä. Näpyttely loppuu enterin painallukseen.

Console.WriteLine("Aloitapa näpyttely. Paina lopuksi enter.");
ConsoleKeyInfo key;
string teksti = "";
do
{
	key = Console.ReadKey(true);
	teksti += key.KeyChar;
	Console.Write("*");
}
while (key.Key != ConsoleKey.Enter);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Näpyttelit tekstin: " + teksti);