Hyppylauseilla siirrytään välittömästi toiseen kohtaan ohjelmassa (eli poiketaan tavallisesta ylhäältä alas rivi kerrallaan tavasta).

break

Break katkaisee sisimmän luupin tai switch-lauseen, jossa sitä käytetään.
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
	// jos i on jaollinen neljällä
	if(i % 4 == 0)
	{
		// poistutaan luupista välittömästi
		break;
	}
	Console.WriteLine(i);
}

continue

Continue heittää luupin välittömästi seuraavalle kierrokselle.
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
	// jos i on jaollinen kolmella
	if(i % 3 == 0)
	{
		// jatketaan välittömästi seuraavalle kierrokselle
		continue;
	}
	Console.WriteLine(i);
}

goto

Goto heittää ohjelman suorituksen nimettyyn kohtaan tai switch-lauseen tapauksessa tiettyyn case-kohtaan.
bool onnistui;
// merkitty kohta
Alku:
	Console.WriteLine("Aloitetaan prosessi");

// yritetään jotain toimenpidettä
onnistui = suoritaToimenpide();
if(onnistui)
{
	// hypätään loppuun, jos onnistui
	goto Loppu;
}
// nollataan ja aloitetaan alusta
nollaa();
goto Alku;

// toinen merkitty kohta
Loppu:
	Console.WriteLine("Prosessi valmis");

return

Return lopettaa metodin suorituksen (ja palauttaa arvon).
// metodi, joka tarkistaa voiko luvulla jakaa
bool voikoJakaa(int jakaja)
{
	if(jakaja == 0)
	{
		// nollalla ei voi jakaa
		return false;
	}
	// muilla voi
	return true;
}

Jos metodi ei palauta arvoa (void), voi siitä poistua lauseella return;

throw

Throw heittää poikkeuksen
Console.Write("Valitse toiminto (1-5): ");
int toiminto = int.Parse(Console.ReadLine());
if(toiminto < 1 || toiminto > 5)
{
	throw new Exception("Virheellinen valinta");
}