if...else

Ehtolauseen (if) rakenne on seuraava
if(ehto1)
{
	// jos ehto1 on tosi, suoritetaan tämä
}
else if(ehto2)
{
	// jos ehto1 ei ollut tosi, mutta ehto2 on, suoritetaan tämä
}
else if(ehto3)
{
	// jos ehto1 eikä ehto2 ei ollut tosi, mutta ehto3 on, suoritetaan tämä
}
else
{
	// jos mikään ehdoista ei ollut tosi suoritetaan tämä
}

else if ja else -kohdat ovat valinnaisia, else if -kohtia voi olla lukematon määrä

Seuraava koodi muuttaa numerona annetun arvosanan (0-5) sanalliseksi.

int numero;
Console.Write("Anna arvosana: ");
numero = int.Parse(Console.ReadLine());

string arvosana;

if (numero == 0)
{
	arvosana = "hylätty";
}
else if(numero == 1 || numero == 2)
{
	arvosana = "tyydyttävä";
}
else if(numero == 3 || numero == 4)
{
	arvosana = "hyvä";
}
else if(numero == 5)
{
	arvosana = "kiitettävä";
}
else
{
	arvosana = "ei mahdollinen";
}