Luokan voi jakaa useampaan tiedostoon osittamalla sen. Tähän käytetään partial-avainsanaa. Olkoon esimerkkimme sellainen, jossa luokka on jaettu kahteen tiedostoon; toisessa ominaisuudet ja toisessa metodit.

OmaLuokkaOminaisuudet.cs

namespace Sovellus1
{
	public partial class OmaLuokka
	{
		public string Teksti { get; set; }
		public int Numero { get; set; }
	}
}

OmaLuokkaMetodit.cs

namespace Sovellus1
{
	public partial class OmaLuokka
	{
		public string PalautaTeksti()
		{
			return Teksti;
		}
		public int PalautaNumero()
		{
			return Numero;
		}
	}
}