Muodostimet

Muodostinta kutsutaan oliota luodessa ja sen tehtävä on hoitaa alustustoimenpiteet. Muodostimen määrittely on muotoa
public class [luokan_nimi]
{
	[määre] [luokan_nimi]([parametrit])
	{
		// alustustoimenpiteet
	}
}
Luokalla voi olla useampi muodostin, mutta niillä pitää olla erilaiset parametrit (eri tyyppiä, eri määrä tai eri järjestyksessä). Jos luokalle ei ole määritelty yhtään muodostinta, käytetään automaattista oletusmuodostinta. Muodostimen näkyvyyttä voi rajata näkyvyysmääreillä.
public class Henkilo
{
	public string Etunimi {get; set; }
	public string Sukunimi {get; set; }

	// yksi muodostin
	public Henkilo()
	{
	}
	// toinen muodostin
	public Henkilo(string etunimi, string sukunimi)
	{
		// asetetaan parametreina saadut arvot ominaisuuksiin
		Etunimi = etunimi;
		Sukunimi = sukunimi;
	}
}

Yllä olevasta luokasta voi luoda instansseja kahdella tavalla

// ensimmäistä muodostinta käyttäen
Henkilo matti = new Henkilo();
matti.Etunimi = "Matti";
matti.Sukunimi = "Mainio";

// toista muodostinta käyttäen
Henkilo jussi = new Henkilo("Jussi", "Juonio");