Kentät

Kentät ovat luokan muuttujia, jotka on esitelty suoraan luokan sisälle (ei siis esim. metodin sisällä). Kentille voi antaa määreitä, joilla muutetaan sen toimintaa ja näkyvyyttä. Kentän määrittely on muotoa
[määreet] [tyyppi] [nimi];
Seuraavassa esimerkissä kaksi yksityistä ja yksi julkinen kenttä
public class Henkilo
{
	// kaksi yksityistä kenttää
	private string etunimi;
	private string sukunimi;

	// julkinen kenttä
	public char Sukupuoli;
}

Kentät on yleensä hyvä pitää ne yksityisinä (private) ja paljastaa arvot ominaisuuksien kautta. Kentille voi antaa seuraavia määreitä

Määre Tehtävä
public, internal, protected tai private Suojausmääre (ketkä voivat nähdä kentän)
static Staattinen
readonly Arvoa ei voi muuttaa, kun se on kerran asetettu
new Perityn luokan jäsenen piilottaminen
volatile Säikeistys (pitää huolen, että monisäikeissä sovelluksessa säie saa "tuoreen" arvon)
unsafe Epäturvallinen koodi (osoitin)