Console

Console-luokalla voidaan kommunikoida (kirjoittaa/lukea tekstiä) konsolin kanssa. Kirjoittamiseen ovat metodit Write ja WriteLine, joiden ero on se, että WriteLine lisää perään rivinvaihdon. Lukemiseen ovat metodit Read, ReadLine sekä ReadKey. Read lukee seuraavan merkin, ReadLine koko syötteen ja ReadKey painetun näppäimen (sekä onko ctrl, alt tai shift pohjassa). Konsolin voi tyhjentää metodilla Clear.
int luku1, luku2;
Console.Write("Anna 1. luku: ");
luku1 = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Anna 2. luku: ");
luku2 = int.Parse(Console.ReadLine());
int summa = luku1 + luku2;
Console.WriteLine("Lukujen {0} ja {1} summa on {2}",luku1,luku2, summa);

Konsolin ulkonäköä voi myös muuttaa monin tavoin

// muutetaan otsikko
Console.Title = "Konsoli";
// leveys 30 merkkiä
Console.WindowWidth = 30;
// korkeus 10 merkkiä
Console.WindowHeight = 10;
// punainen teksti
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
// rivin leveys 30 merkkiä
Console.BufferWidth = 30;
// näkyvissä korkeintaan 10 riviä
Console.BufferHeight = 10;

for (int i = 0; i < 50; i++)
{
 Console.WriteLine(i);
}