String

string hello = "Hello";
string world = "World";

// vertaillaan ovatko tekstit samat, ei välitetä suurien ja pienien kirjainten eroista
bool onkoSamat = hello.Equals(world, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

// muodostetaan teksti tietyn 'kaavan' mukaan
// {0} {1} jne ovat placeholdereita, eli ne korvataan varsinaisilla arvoilla
// {0} korvataan pilkun jälkeen ensimmäisellä arvolla, {1} toisella jne.
string s = string.Format("{0} {1}!",hello,world);

// tarkistetaan löytyykö annettu merkkijono tekstistä
bool sisaltaaTekstin = s.Contains("World");
// tarkistetaan alkaako teksti annetulla merkkijonolla
bool alkaaTekstilla = s.StartsWith("Hello");
// tarkistetaan päättyykö teksti annettuun merkkijonoon
bool loppuuTekstiin = s.EndsWith("Hello");
// palauttaa paikan, josta annettu merkkijono löytyy
// -1, jos ei löydy
int sananPaikka = s.IndexOf("World");
// palauttaa viimeisen paikan, josta annettu merkkijono löytyy
// -1, jos ei löydy
int sananPaikka2 = s.LastIndexOf("World");
// otetaan 6 merkkiä alkaen 3. merkin jälkeen
string s7 = s.Substring(3, 6);

// kasvatetaan merkkijonon pituus 20 merkkiin
// ylimääräiset tyhjät menevät vasempaan reunaan
string s2 = s.PadLeft(20);
// kasvatetaan merkkijonon pituus 20 merkkiin
// ylimääräiset tyhjät menevät oikeaan reunaan
string s3 = s.PadRight(20);
// pienillä kirjaimilla
string s4 = s.ToLower();
// isoilla kirjaimilla
string s5 = s.ToUpper();
// poistetaan 'white-space' -merkit
string s6 = s.Trim();

// poistetaam 3 merkkiä alkaen 2. merkin jälkeen
string s8 = s.Remove(2, 3);
// korvataan 'World' sanalla 'Finland'
string s9 = s.Replace("World", "Finland");
// lisätään tekstiä alkaen 5. merkin jälkeen
string s10 = s.Insert(5, " beautiful");

// pilkotaan välilyöntien kohdalta
string[] sanat = s.Split(' ');

StringBuilder

Jos tekstiä aikoo käsitellä enemmän, pitäisi käyttää StringBuilderia, koska se on tehokkaampi kuin string-muuttujan käsittely. StringBuilder löytyy System.Text -nimiavaruudesta.
StringBuilder sb = new StringBuilder();
// lisätään tekstiä
sb.Append("Tekstiä");
// lisätään tekstiä ja lisäksi rivinvaihto
sb.AppendLine("Lisää tekstiä ja perään rivinvaihto");
// lisätään tekstiä tietyllä 'muotilla'
sb.AppendFormat("Tähän {0} sijoitetaan {1} arvoa", "lauseeseen", 2);
// lisätään tekstiä 7- merkin jälkeen
sb.Insert(7, " unohtui");
// poistetaan 3 merkkiä alkaen 29. merkin jälkeen
sb.Remove(29, 3);
// korvataan sana 'vanha' sanalla 'uusi'
sb.Replace("vanha", "uusi");

int tekstinPituus = sb.Length;
string lopullinenTeksti = sb.ToString();