Matemaattisiin operaatioihin on käytettävissä Math-luokka.

double ympyranSade = 2.0d;
// 2 * pii * säde
double ympyranPiiri = 2 * Math.PI * ympyranSade;
// pii * säde ^ 2
double ympyranAla = Math.PI * Math.Pow(ympyranSade, 2);

Math-luokasta löytyy vakiot

Nimi Sisältö
E Neperin luku (2,7182818284590452354)
PI π (3,14159265358979323846)
sekä metodit (kulmat pitää antaa radiaaneina)
Nimi Tehtävä
Abs Itseisarvo
Acos Arkuskosini
Asin Arkussini
Atan Arkustangentti
Atan2 Arkustangentti (osamäärästä)
BigMul Kahden int:in tulo
Ceiling Seuraava kokonaisluku ylöspäin (eli 1,3 -> 2.0)
Cos Kosini
Cosh Hyperbolinen kosini
DivRem Osamäärä ja jakojäännös samalla kertaa
Exp e korotettuna annettuun potenssiin
Floor Seuraava kokonaisluku alaspäin (eli 2,8 -> 2.0)
IEEERemainder Toisenlainen jakojäännös
Log Luonnollinen logaritmi Logaritmi annetulla kantaluvulla
Log10 10-kantainen logaritmi
Max Maksimi
Min Minimi
Pow Potenssiin korotus
Round Pyöristys
Sign Etumerkki (-1 negatiininen, 0 nolla, 1 positiivinen)
Sin Sini
Sinh Hyperbolinen sini
Sqrt Neliöjuuri
Tan Tangentti
Tanh Hyperbolinen tangentti
Truncate Jättää pois desimaaliosan