List on lista, jota on mukava käyttää ‘peruskokoelmana’ ilman erityispiirteitä. Siitä löytyy perustoiminnallisuus alkioiden lisäämiseen, poistamiseen, järjestämiseen ja etsimiseen. List:iä kannattaa käyttää ArrayList-kokoelman sijasta/korvaamiseen mm. vahvemman tyypityksen takia.

List<int> list = new List<int>();
// lisätään yksi
list.Add(1);
// lisätään monta
list.AddRange(new int[]{2,3,4,5});

// tarkistetaan löytyykö kolmosta
if (list.Contains(3))
{
 Console.WriteLine("Kolmonen löytyy");
}
// alkioiden määrä
int lukumaara = list.Count;
// indeksi,josta 4 löytyy
// -1, jos ei löydy
int nelosenpaikka = list.IndexOf(4);
// lisätään alkio tiettyyn kohtaan
list.Insert(0, -2);
// poistetaan kakkonen
list.Remove(2);
// poistetaan alkio indeksistä 1
list.RemoveAt(1);
// järjestetään lista
list.Sort();
// muunnetaan lista taulukoksi
int[] array = list.ToArray();