Kokoelmasta voidaan poimia ehdot täyttävät alkiot Where-operaatiolla.

// numerot 1-100
IEnumerable<int> numerot = Enumerable.Range(1,100);

// poimitaan parilliset numerot
IEnumerable<int> parilliset = numerot.Where(n => n % 2 == 0);

Where-metodista on myös versio, jossa toinen lambda-parametri on elementin indeksi (eli järjestysnumero). Indeksi alkaa nollasta.

// joukko sekalaisia numeroita
IEnumerable<int> numerot = new[] { 5, 1, 9, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 3, 2 };
// poimitaan numerot, joiden arvo sama kuin niiden indeksi
IEnumerable<int> indeksiaVastaavat = numerot.Where((n, i) => n == i); // 1,4,5,8