Delegaatit ovat metodiosoittimia, eli delegaattia kutsuttaessa kutsutaankin sitä kuuntelevia metodeja. Delegaatti voi osoittaa useampaan metodiin yhtä aikaa. Delegaatin esittely muistuttaa metodia ilman toteutusta (abstrakti metodi) lisättynä delegate -avainsanalla.

[määreet] delegate [paluutyyppi] [nimi]([parametrit]);

Määreiksi käyvät new sekä näkyvyysmääreet.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DelegateDemo
{
  class OmaLuokka
  {
    // delegaatin esittely
    public delegate void KirjoitaLokiin(string viesti);

    // delegaatin ilmentymä/instanssi
    public KirjoitaLokiin LokiDelegaatti { get; set; }

    public void SuoritaTehtava1()
    {
      // kutsutaan delegaattia
      LokiDelegaatti("Tehtävä 1 suoritettu");
    }
    public void SuoritaTehtava2()
    {
      // kutsutaan delegaattia
      LokiDelegaatti("Tehtävä 2 suoritettu");
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      OmaLuokka oma = new OmaLuokka();

      // asetetaan delegaatti osoittamaan metodiin
      oma.LokiDelegaatti = KirjoitaTiedostoon;
      // delegaattiin voi lisätä kuuntelijoita += operaattorilla
      oma.LokiDelegaatti += KirjoitaTietokantaan;

      oma.SuoritaTehtava1();

      // delegaatista voi poistaa kuuntelijoita -= operaattorilla
      oma.LokiDelegaatti -= KirjoitaTiedostoon;

      oma.SuoritaTehtava2();
    }
    static void KirjoitaTiedostoon(string viesti)
    {
      Console.WriteLine("Tiedostoon: "+viesti);
    }
    static void KirjoitaTietokantaan(string viesti)
    {
      Console.WriteLine("Tietokantaan: " + viesti);
    }
  }
}