Henkilötietogeneraattori

Tein pienen kirjaston satunnaisten henkilötietojen generoimiseen.
Lähdekoodi löytyy https://bitbucket.org/mikakolari/crash.finnishpersongenerator/src/master/

Tein myös apin tämän käyttämiseen

Esimerkki:
GET http://api.mikakolari.fi/people/generate?count=10&minAge=18&maxAge=50&emailDomains=gmail.com,outlook.com&format=json
count: henkilöiden lukumäärä
minAge: minimi-ikä
maxAge: maksimi-ikä
emailDomains: sähköpostiosoitteden domainosat pilkulla eroteltuna
format: formaatti (json tai csv)