Websivujen skreippaus

Sivun lähdekoodin hakemiseen voi käyttää HttpClient-luokkaa

using (var client = new HttpClient())
{
  var response = await client.GetAsync(url);
  var body = await response.Content.ReadAsStringAsync();
}

Html:n käsittelyyn voi käyttää HtmlAgilityPack-kirjastoa

var doc = new HtmlDocument();
doc.LoadHtml(body);

// etsitään elementti id:llä
var table = doc.GetElementbyId("element-id");
// etsitään elementtejä xpathilla
var rows = table.SelectNodes("tbody/tr");

Tällä videolla haen Nordnetin sivuilta osakekurssit ja tallennan ne Excel-tiedostoon.
Lähdekoodit Githubissa

Excel-tiedoston luominen

Käytin ClosedXML-kirjastoa. Tässä yksinkertainen esimerkki sen käyttöön.

// luodaan uusi workbook
using (var workbook = new XLWorkbook())
{
  // lisätään siihen sheet
  var worksheet = workbook.Worksheets.Add("My Sheet");
  
  // kirjoitetaan soluun 1,1
  worksheet.Cell(1, 1).Value = "Hello Excel";

  // tallennetaan tiedosto
  workbook.SaveAs(@"C:\myfile.xlsx");
}