Raspberry Pi ja ASP.NET Core

Näin saat ASP.NET Core websovelluksen pyörimään Raspberry Pihin ja näkymään lähiverkkoon

1. Valmistele SD-kortti

Lataa

Flashaa Raspbian .zip sd-kortille Etcherillä


2. Asenna Raspbian

Laita sd-kortti Pihin
Kytke näyttö, hiiri ja näppäimistö
Käynnistä ja aseta ilmestyvällä wizardilla maa, salasana ja wifi-yhteys
(Päivitä ohjelmistot)


3. Valmistele etäyhteys

Ota SSH ja VNC käyttöön avaamalla valikosta Settings -> Raspberry Pi Configuration ja täppäämällä em. kohdalle Enable


Selvitä ip-osoite (luultavasti 192.168 alkuinen)
 1. Terminaalissa ifconfig

b) Osoita hiirellä wifi-ikonia

Asenna VNC Viewer

Asenna WinSCP

4. Avaa etäyhteys

Lopussa video tästä vaiheesta alkaen

Avaa VNC Viewer
File -> New connection...
Syötä edellä selvitetty ip-osoite
Anna tunnukset (käyttäjätunnus pi ja salasana raspberry, jos et vaihtanut)

5. Asenna dotnet core

Asenna tarvittavia työkaluja

sudo apt-get install curl libunwind8 gettext

Lataa dotnet-paketti

curl -sSL -o dotnet.tar.gz https://dotnetcli.blob.core.windows.net/dotnet/Runtime/release/2.0.0/dotnet-runtime-latest-linux-arm.tar.gz

Pura paketti

sudo mkdir -p /opt/dotnet && sudo tar zxf dotnet.tar.gz -C /opt/dotnet

Tee symbolinen linkki eo. hakemistoon

sudo ln -s /opt/dotnet/dotnet /usr/local/bin

6. Tee projekti

Visual Studio 2017 File -> New -> Project -> ASP.NET Core Web Application
Dialogista Api
Julkaise komennolla

dotnet publish -r linux-arm

Kopioi hakemisto <Projekti>\bin\Debug\netcoreapp2.1\linux-arm\publish Pi:hin (esim. WinSCP:llä)
Avaa hakemisto Pi:ssa
Anna suoritusoikeudet sovellukseen (<Projekti> on päätteetön tiedosto)

chmod 755 <Projekti>

Käynnistä sovellus

./<Projekti>

Testaa (Raspberry Pin) selaimella. Sovellus näyttää käynnistyessään osoitteen.

Now listening on: http://localhost:5001

7. Julkaise lähiverkkoon

Asenna nginx

sudo apt-get install nginx

ja käynnistä

sudo service nginx start

Ohjaa liikenne tehtyyn sovellukseen. Avaa tiedosto /etc/nginx/sites-available/default

sudo leafpad /etc/nginx/sites-available/default

etsi kohta location / { ja muokkaa se näyttämään tältä, huomioiden oma osoitteesi)

location / {
    proxy_pass http://localhost:5001/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection keep-alive;
}

Lataa nginxiin asetukset uudelleen

sudo nginx -s reload

Testaa jollain toisella koneella lähiverkossa. Esim.

http://<ip-osoite>/api/values
Video vaiheesta 4 alkaen