Operaattorit

Operaattori Tehtävät Esimerkki
= Sijoitus
bool tosi = true;
+ Yhteenlasku
int summa = luku1 + luku2;
Merkkijonojen yhdistäminen
string kokoNimi = etunimi + " " + sukunimi;
- Negatiivisen luvun etumerkki
int luku = -5;
vähennyslasku
int erotus = luku1 - luku2;
* Kertolasku
int tulo = luku1 * luku2;
osoittimen esittely
int *osoitin;
 
/ Jakolasku
int osamaara = luku1 / luku2;
% Jakojäännös
int jakojaannos = luku1 % luku2;
++ Lisäys yhdellä
// ensin käytetään nykyistä arvoa, sitten lisätään
luku++;
// ensin lisätään, sitten käytetään arvoa
++luku;
- - Vähennys yhdellä
// ensin käytetään nykyistä arvoa, sitten vähennetään
luku--;
// ensin vähennetään, sitten käytetään arvoa
--luku;
+= Lisäys itseensä
// tarkoittavat samaa
luku += 3;
luku = luku + 3;
Delegaatin lisääminen
button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
-= Vähennys itsestä
// tarkoittavat samaa
luku -= 5;
luku = luku - 5;
Delegaatin poistaminen
button1.Click -= button1_Click;
*= Itsensä kertominen
// tarkoittavat samaa
luku *= 2;
luku = luku * 2;
/= Itsensä jakaminen
// tarkoittavat samaa
luku /= 3;
luku = luku / 3;
%= Jakojäännös itsestä
// tarkoittavat samaa
luku %= 2;
luku = luku % 2;
== Ovat samat
if(a == b){}
!= Ovat eri
if(a != b){}
< Pienempi kuin
if(a < b){}
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin
if(a <= b){}
> Suurempi kuin
if(a > b){}
>= Suurempi tai yhtä suuri kuin
if(a >= b){}
&& Ja (ehtojen yhdistely)
if(a < b && a > c){}
|| Tai (ehtojen yhdistely)
if(a < b || a > c){}
. Jäseneen pääsy
Console.WriteLine();
( ) Metodin tai delegaatin kutsuminen
Console.WriteLine();
tyyppimuunnos
int kokonaisluku = (int)reaaliluku;
[] Taulukon esittely
string[] nimet = new string[5];
indeksi
nimet[0] = "Matti";
! Negaatio
bool tosi = true;
if (!tosi) { }
~ Komplementti (kääntää bitit)
int komplementti = ~luku;
& Looginen ja (bittioperaatio)
int ja = a & b;
| Looginen tai (bittioperaatio)
int tai = a | b;
^ Looginen poissulkeva tai (bittioperaatio)
int xor = a ^ b;
&= Ja-operaatio itselle
// tarkoittavat samaa
luku1 &= luku2
luku1 = luku1 & luku2
|= Tai-operaatio itselle
// tarkoittavat samaa
luku1 |= luku2
luku1 = luku1 | luku2
^= XOR-operaatio itselle
// tarkoittavat samaa
luku1 ^= luku2
luku1 = luku1 ^ luku2
<< Siirto vasemmalle (bittioperaatio)
int neljallaKerrottu = luku << 2;
>> Siirto oikealle (bittioperaatio)
int puolitettu = luku >> 1;
<<= Itsensä siirto vasemmalle
// tarkoittavat samaa
luku <<= 2;
luku = luku << 2;
>>= Itsensä siirto oikealle
// tarkoittavat samaa
luku >> = 1;
luku = luku >> 1;
new Objektin luominen
StringBuilder sb = new StringBuilder();
typeof Palauttaa tyypin
Type tyyppi = typeof(int);
sizeof Tyypin koko tavuina
int kokoTavuina = sizeof(float);
is Yhteensopivuus
if(objekti is float){}
as Muuttaa tyypin toiseksi
string s1 = objekti as string;
?? Null coalesce
string teksti = null;
// jos teksti ei ole null, s saa sen arvon, muuten s saa arvon "oletus"
string s = teksti ?? "oletus";
?: Ternary (kolmoisarvo)
// jos ehto (luku % 2 == 0) on tosi s saa arvon "Parillinen",
// muuten s saa arvon "Pariton"
string s = (luku % 2 == 0) ? "Parillinen" : "Pariton";
-> Osoittimen jäseneen pääsy
// sama kuin (*pointer).TeeJotain();
pointer->TeeJotain();