Stack on pino. Lisättyjen alkioiden järjestys säilyy, kuten jonossakin, mutta alkiot poistetaan eri järjestyksessä. Pinossa viimeisimmäksi lisätty poistuukin ensimmäisenä (LIFO : last in, first out).

Stack<string> stack = new Stack<string>();
// lisätään alkioita
stack.Push("yksi");
stack.Push("kaksi");
stack.Push("kolme");

// katsotaan ensimmäinen (ei poisteta)
string s = stack.Peek();
// katsotaan ja poistetaan ensimmäinen alkio
string s2 = stack.Pop();