Queue on jono. Siihen voidaan lisätä alkioita ja niiden järjestys säilyy. Kun alkioita otetaan pois, ne lähtevät samassa järjestyksessä kuin ne on jonoon laitettu (eli ensimmäisenä laitettu lähtee ensimmäisenä pois. FIFO : first in, first out).

Queue<string> queue = new Queue<string>();
// lisätään alkioita
queue.Enqueue("yksi");
queue.Enqueue("kaksi");
// jos jonossa ei vielä ole 'kolme'
if(!queue.Contains("kolme"))
{
 queue.Enqueue("kolme");
}

// katsotaan jonon ensimmäinen alkio (ei oteta pois)
string s = queue.Peek();
// katsotaan ja otetaan jonon ensimmäinen alkio pois
string s2 = queue.Dequeue();