Elementtejä voi järjestää OrderBy (nouseva) ja OrderByDescending (laskeva) operaatioilla. Noilla voi suorittaa vain ensimmäisen järjestämisen. Jos haluaa järjestää useammalla ehdolla, täytyy seuraavat järjestämiset tehdä ThenBy (nouseva) ja ThenByDescending (laskeva) -operaatioilla.

Laitetaan tuotteet järjestykseen ensin hinnan mukaan ja sen jälkeen samanhintaiset nimen mukaan

IEnumerable<Tuote> tuotteet = haeTuotteet();
IEnumerable<Tuote> jarjestettyna = tuotteet.OrderBy(t => t.Hinta).ThenBy(t => t.Nimi);

Reverse kääntää järjestyksen päinvastaiseksi

IEnumerable<Tuote> halvimmatEka = haeTuotteetHalvimmastaAlkaen();
IEnumerable<Tuote> kalleimmatEka = halvimmatEka.Reverse();